Zápis do ZŠ Včelákov

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je pravděpodobné, že zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat distanční formou. Pokud by se situace zlepšila a bylo možné organizovat běžný zápis s osobní přítomností žáků a rodičů ve škole, budeme vás s dostatečným předstihem informovat.

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky.

Termín podání žádosti: 1. 4. – 16. 4. 2021.

Podrobnosti naleznete na webu školy – zde